Regulamin

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanym dalej RODO informujmy, że: Administratorem danych osobowych jest Szkółka Pływacka „OLIMPIK” Tadeusz Tupko z siedzibą w Kołobrzegu, nr telefonu: 605 – 625 – 070 email: olimpik@op.pl, Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z organizacją przez Szkółkę Pływacką „OLIMPIK”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkółka Pływacka „OLIMPIK” Tadeusz Tupko
  z siedzibą w Kołobrzegu, nr telefonu: 605 – 625 – 070  email: olimpik@op.pl .
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z organizacją przez Szkółkę Pływacką „OLIMPIK” zajęć nauki pływania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie tzn. w trakcie trwania kursów.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy olimpik@op.pl .
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
  że uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach będzie niemożliwe.
 7. W przypadku zapisów telefonicznych na nasze zajęcia, prosimy w momencie zapisu
  o podanie  imienia i nazwiska dziecka oraz pozostawienie numeru telefonu do kontaktu
  w celach sprzedaży usługi, obsługi i reklamy naszych zajęć. Numery telefonów oraz dane imienne nie są nigdy przekazywane osobom trzecim, ani nie są wykorzystywane
  w celach innych niż prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania.
 8. W przypadku chęci otrzymania przez Państwa faktury za wykonaną usługę, prosimy
  o podanie danych osobowych oraz adresu do wystawienia faktury a także – dodatkowo numeru NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych
  do innych odbiorców, jak również państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

 

REGULAMIN

Przetwarzanie danych osobowych_RODO

Formularz_zgłoszenia